O NAMA

UDRUGA CIVIS MUNDI je neprofitna humanitarna udruga čiji su osnovni ciljevi unapređivanje procesa integracije izbjeglica, odnosno nasilno raseljenih osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom na području cijele Republike Hrvatske.

MISIJA I VIZIJA

Naša misija i vizija su razvijanje društva Republike Hrvatske u „društvo dobrodošlice”, osmišljavanjem i provođenjem projekata i kontinuiranih aktivnosti usmjerenih prema različitim dionicima društva na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, s ciljem unapređivanja postojećih ali i razvijanjem novih integracijskih kapaciteta u našoj zemlji, s posebnim naglaskom na kapacitet Grada Rijeke i Primorsko – goranske županije.
Vjerujemo da kontinuiranim radom u promicanju temeljnih načela i vrijednosti EU-a., edukacijom i prenošenjem pozitivnih iskustva iz susjednih zemalja članica i naša zemlja može značajnije doprinijeti i pro-aktivnije sudjelovati u rješavanju globalne migracijske krize.

Jedino zajedničkim djelovanjem i povezivanjem svih karika u lancu dobrote možemo postati ravnopravni građani Zemlje, građani svijeta!

NOVOSTI

Još jedna lijepa priča o uspješnoj integraciji koja se provodi u sklopu našeg projekta „Unaprjeđenje postupka integracije“, nam dolazi iz Općine Viškovo, Primorsko-goranska županija. Naime, sudjelovali smo u upisu osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom

INCLuDE Sudjelovali smo na drugom dijelu edukacije u organizaciji HPC-a i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske pod nazivom „INCLuDE – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja“. Nastavak

U sklopu našeg projekta „Unaprjeđenje postupka integracije“, 23.3.2022.g. u Osnovnoj školi Kozala održana je edukacija/radionica za učitelje i volontere pod nazivom „Integracija osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u lokalnoj zajednici“. Volonteri i učitelji imali