O NAMA

UDRUGA CIVIS MUNDI je neprofitna humanitarna udruga čiji su osnovni ciljevi unapređivanje procesa integracije izbjeglica, odnosno nasilno raseljenih osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom na području cijele Republike Hrvatske.

MISIJA I VIZIJA

Naša misija i vizija su razvijanje društva Republike Hrvatske u „društvo dobrodošlice”, osmišljavanjem i provođenjem projekata i kontinuiranih aktivnosti usmjerenih prema različitim dionicima društva na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, s ciljem unapređivanja postojećih ali i razvijanjem novih integracijskih kapaciteta u našoj zemlji, s posebnim naglaskom na kapacitet Grada Rijeke i Primorsko – goranske županije.
Vjerujemo da kontinuiranim radom u promicanju temeljnih načela i vrijednosti EU-a., edukacijom i prenošenjem pozitivnih iskustva iz susjednih zemalja članica i naša zemlja može značajnije doprinijeti i pro-aktivnije sudjelovati u rješavanju globalne migracijske krize.

Jedino zajedničkim djelovanjem i povezivanjem svih karika u lancu dobrote možemo postati ravnopravni građani Zemlje, građani svijeta!

NOVOSTI

Udruga Civis Mundi u sklopu svog projekta „Unaprjeđenje postupka integracije“ sudjelovala je u doniranju opreme sobe za odmor i rekreaciju, maloljetnoj djeci bez roditeljske skrbi, pristiglih iz Ukrajine. Zahvaljujući divnim ljudima Hotela Zagreb i

Dana 23. lipnja 2022. godine imali smo priliku sudjelovati na Međunarodnoj hibridnoj konferenciji povodom Svjetskog dana izbjeglica koja se održala u Zagrebu, pod naslovom „Žene u migracijama“, u organizaciji Nacionalne kontaktne točke Europske

Još jedna lijepa priča o uspješnoj integraciji koja se provodi u sklopu našeg projekta „Unaprjeđenje postupka integracije“, nam dolazi iz Općine Viškovo, Primorsko-goranska županija. Naime, sudjelovali smo u upisu osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom