Projekt: „Unapređenja postupka integracije“

Razdoblje: od svibnja 2020. – prosinca 2022.

Glavni cilj projekta je unaprjeđenje procesa integracije izbjeglica i raseljenih ljudi u Republici Hrvatskoj, pojačano jačanje svijesti hrvatskoga društva i javnosti o specifičnim potrebama izbjeglica i raseljenih ljudi te promicanje hrvatskih i europskih vrijednosti kao što su jednakost, zaštita ljudskog dostojanstva, poštovanje ljudskih prava i vladavine prava, promicanje kulture dijaloga i međusobnog razumijevanja. Provedba informativnih i komunikacijskih aktivnosti koje doprinose unaprjeđenju procesa integracije s kontinuiranim jačanjem svijesti javnosti o važnosti uspješnoga procesa integracije za izbjeglice i ranjive skupine kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj, kao ranjive skupine civilnog društva, te o potrebi dobre pripreme, koordinacije i razvijanja svih procesa s nadležnim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

VODIČ KROZ INTEGRACIJU

Preuzmi PDF