Planirane aktivnosti 

Provedba projekata i širokog aspekata aktivnosti kojima se potiče otvorenost i tolerancija prema ljudima u potrebi za zaštitom i njihov prihvat,senzibiliziranje tijela državne, regionalne i lokalne uprave za specifične potrebe izbjeglica i raseljenih ljudi u procesu integracije u hrvatsko društvo. 

Poticanje solidarnosti i humanosti kao temeljnih vrijednosti integrativnih zajednica i aktivno uključivanje izbjeglica i raseljenih pojedinaca i obitelji u hrvatsko društvo kroz edukativne aktivnosti, kulturne i sportske manifestacije te upoznavanje sredine u koju će biti integrirani.

Osmišljavanje i provedba programa i projekata s ciljem socijalnog uključivanja i osnaživanja,  promicanje prekvalifikacije, strukovnog i drugih oblika obrazovanja s ciljem integracije na tržište rada,

Senzibiliziranje javnosti za probleme izbjeglica te ranjivih i ugroženih skupina i poticanje društvene odgovornosti, informiranje javnosti i društvenih zajednica o mogućnostima pružanja podrške i aktivnog doprinosa u procesu integracije.

Organizacija kulturnih, sportskih, obrazovnih, informativnih, humanitarnih i drugih aktivnosti s ciljem kontinuiranog poticanja razumijevanja za specifične potrebe izbjeglica i raseljenih osoba te njihove uspješne integracije. 

Pomoć i rad s djecom, obiteljima i ranjivim skupinama, donacijama, poticanjem suradnje s drugim udrugama i organizacijama, održavanjem okruglih stolova, konferencija, stručnih skupova, radionica, informativnih aktivnosti i dr. kao i poticanje suradnje s obrazovnim, znanstvenim, socijalnim i drugim institucijama u zemlji i inozemstvu s ciljem razmjene iskustava kao i primjenu takvih ili prilagođenih uspješnih modela integracija u Republici Hrvatskoj.

PROMIJENI ŽIVOT SADA

1. IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE CIVIS MUNDI 6. veljače 2020. – 6. veljače 2021.

Preuzmi PDF

Analiza aktualnih tema o migracijama i migrantskoj politici u EU – Novi pakt o migracijama i azilu

Preuzmi PDF

Analiza o utjecaju epidemije COVID-19 na migracijska kretanja i rada na novom Paktu o migracijama i azilu

Preuzmi PDF

Integracija državljana trećih zemalja u Europskoj uniji

Preuzmi PDF

Završna brošura

Preuzmi PDF
Kontaktirajte nas