Komisija danas donosi prvu strategiju EU-a za dobrovoljni povratak i reintegraciju. Njome se dobrovoljan povratak i reintegracija promiču kao sastavni dio zajedničkog EU-ova sustava vraćanja, ključnog cilja iz Novog pakta o migracijama i azilu.

Više o strategiji na:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_21_1931