Od 4. do 6. svibnja 2021.g održava se Socijalni summit u Portu na kojem će se razgovarati i o smanjivanju dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti.
Više detalja na: https://ec.europa.eu/comm…/presscorner/detail/en/ip_21_101