Prema podacima UNHCR-a u svijetu je krajem 2019. godine bilo 26 milijuna izbjeglica i 45,7 milijuna interno raseljenih osoba.
Od toga je u Europskoj uniji živjela samo desetina izbjeglica i tek mali dio interno raseljenih osoba.