Hrvatska je jedna od država članica Europske unije koja nema veliko iskustvo s integracijom državljana trećih zemalja u svoje društvo. Imajući to u vidu, Udruga Civis Mundi odlučna je razmjenjivati iskustva i primjere najbolje prakse s drugim državama članicama Europske unije u području integracije kako bi pridonijela unaprjeđenju procesa integracije u Republici Hrvatskoj.