Državljana zemalja izvan EU-a bilo je relativno manje među drugim zanimanjima.

Među nastavnicima zaposlenih državljana zemalja izvan EU-a bilo je samo 1,7% a građana EU-a 5%.

U području poslovnih i administrativnih stručnjaka zaposlenih državljana zemalja izvan EU-a bilo je samo 2,0% a građana EU-a 7,0%.

U sektoru tržišno orijentiranih kvalificiranih poljoprivrednih radnika zaposlenih državljana zemalja izvan EU-a bilo je samo 1,3% a građana EU-a 3,2%.