34,2 milijuna stanovnika Europske unije rođeno je izvan EU-a, odnosno 7,7% stanovništva EU-a – taj broj je manji za Europsku uniju nego za većinu razvijenih zemalja.
Usporedbe radi broj australskih državljana rođenih izvan Australije iznosi 29,7%, za Švicarsku taj broj iznosi 29,7%, za Kanadu 21,3%, za Norvešku 15,6%, za Ujedinjeno Kraljevstvo 14%, za SAD 13,6%, za Rusiju 8%, za EU 7,7% i za Tursku 2,8%.