Za uspostavu uspješnijeg procesa integracije u Republici Hrvatskoj, važno je analizirati dosadašnje pouke i iskustva u tom procesu.
Uspješna integracija i uključivanje migranata i izbjeglica važna je za učinkovito upravljanje migracijama i azilom kao i za razvoj uključivih zajednica, socijalnu koheziju i izgradnju dinamičnog gospodarstva.