Državljani zemalja izvan EU-a bili su prekomjerno zastupljeni među sljedećim zanimanjima:
Među čistačima i pomagačima zaposlenih državljana zemalja izvan EU-a bilo je 13,3% a zaposlenih građana EU-a 3,2%.
U području pružanja osobnih usluga zaposlenih državljana zemalja izvan EU-a bilo je 9,5% a građana EU-a 4,7%.
U području pružanja usluga njegovatelja državljana zemalja izvan EU-a bilo je zaposleno 5,3% a građana EU-a 2,9%.
Zaposleni državljani zemalja izvan EU-a činili su u 2019. godini 6,5% građevinskih radnika a građana EU-a 3,8%.
U rudarstvu, građevinarstvu, proizvodnji i prijevozu državljana zemalja izvan EU-a bilo je zaposleno 6,1% a građani EU-a 2,6%.
Veći je udio državljana zemalja izvan EU-a i među pomagačima u pripremi hrane gdje je bilo zaposleno njih 3,0% a građana EU-a 0,6%.
U poljoprivredi i ribarstvu državljana zemalja izvan EU-a bilo je zaposleno 2,5% a građana EU-a 0,7%.