U 2019. godini državljani zemalja izvan EU-a bili su prekomjerno zastupljeni u pojedinim gospodarskim sektorima.
U djelatnostima pružanja smještaja i posluživanja hrane bilo je zaposleno 13,2% državljana zemalja izvan EU-a a građana EU-a 4,4%.
U administrativnim i pomoćnim djelatnostima zaposlenih državljana zemalja izvan EU-a bilo je 7,5% a građana EU-a 4,0%.
U kućanskim poslovima zaposlenih državljana izvan EU-a bilo je 7,5% a zaposlenih građana EU-a 0,8%.