DONACIJA ŠKOLSKOG PRIBORA ZA DJECU S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM

Udruga Civis Mundi u sklopu svog projekta „Unaprjeđenje postupka integracije“, te ciljem senzibiliziranja javnosti o važnosti uspješnog procesa integracije izbjeglica i ranjivih skupina kojima je odobrena međunarodna zaštita u RH i ove je godine provela donaciju za djecu s odobrenom međunarodnom zaštitom. U suradnji s Centrom za pružanje usluga u zajednici Karlovac, Centrom za kulturu dijaloga, te dječjim domom Lovran, organizirali smo zajedničku podjelu donacije školskih torbi i školskog pribora za 21 dijete. Sretno svim đacima, malim i velikim, do ponovnog susreta i nekih novih zajedničkih inicijativa, želimo vam uspješnu i poučnu školsku godinu.