Udruga Civis Mundi na čelu s voditeljicom projekta „Unaprjeđenje postupka integracije“ gđom.Petrom Babić i kulturalnom medijatoricom gđicom.Lamiom Farhat, sudjelovala je na dvodnevnom seminaru „Zaštita prava i osnaživanje osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita“, u Rijeci, 7. i 8. listopada, 2021. godine. Seminar je organizirao Hrvatski pravni centar (HPC) u sklopu projekta Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, pod nazivom „INCLuDE – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja“. Kroz predavanja, vježbe (Oluja mozgova) i primjere, upoznali su sudionike seminara s temeljnim pojmovima ​​integracije, ukazali na važnost uloga organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave, u provođenju  integracije s osobama pod međunarodnom zaštitom.