26. Listopada 2021. u Rijeci je održan sastanak odjela za integraciju Ministarstva unutarnjih poslova, gradske uprave grada Rijeke, CKD-a te naše udruge Civis Mundi. Tema sastanka na kojem je sudjelovala i naša voditeljica projekta „Unaprjeđenje postupka integracije“ gđa. Petra Babić bila je integracija obitelji s međunarodnom zaštitom koja je svoj novi dom pronašla upravo u gradu Rijeci. Na sastanku je dogovorena zajednička suradnja predstavnika grada te CKD-a i Civis Mundia u vidu zdravstvenog osiguranja, obrazovanja i socijalne skrbi, kako bi se novim građanima grada Rijeke omogućila što bolja integracija i prilagodba na novu okolinu. Stvarajmo zajedno društvo dobrodošlice, tolerancije i solidarnosti.