INCLuDE

Sudjelovali smo na drugom dijelu edukacije u organizaciji HPC-a i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske pod nazivom „INCLuDE – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja“. Nastavak edukacije pod nazivom „Razvoj i jačanje međusektorske suradnje u jedinicama lokalne samouprave“ održanog 24. i 25. ožujka 2022.g. u gradu Rijeci bio je usmjeren na zaštitu prava i osnaživanje osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita te ulogu organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave u integraciji. Obrađeni su temeljni pojmovi povezani s međusektorskom suradnjom u svrhu koordinacije javnih usluga za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita kao preduvjet njihove uspješne integracije. Također, specifičnosti suradnje među javnim organizacijama na različitim teritorijalnim razinama u područjima socijalnog rada, obrazovanja, zapošljavanja i zdravstvene zaštite te horizontalna suradnja u jedinicama lokalne samouprave i specifičnosti suradnje organizacija javnog sektora s organizacijama privatnog i civilnog sektora u integraciji osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita. Ovim putem još jednom zahvaljujemo organizatorima na pozivu i vrlo informativnom seminaru.