Mjere premještanja i preseljenja koje predstavljaju zakonite putove dolaska trećih državljana u potrebi za međunarodnom zaštitom u države članice Europske unije usvojene su kao reakcija na izbjegličku i migracijsku krizu 2015. i 2016. godine.
U provedbi tih mjera države članice Europske unije koje imaju manje iskustva u području integracije primaju podršku Europske unije u uspostavi učinkovitih procesa integracije.