22 srpnja, 2021|

U Europskoj uniji je 2019. godine prosječno zaposleno bilo 192,5 milijuna osoba u dobi od 20 do 64 godine, od čega 8,8 milijuna

15 srpnja, 2021|

Države članice Europske unije odobrile su 2019. godine određenu vrstu zaštite za gotovo 300.000 tražitelja azila. Najčešće su skupine bili Sirijci (27%), Afganistanci

9 srpnja, 2021|

Kako bi osobe migrantskog podrijetla i zajednice domaćini bili aktivniji u postizanju održive i uspješne integracije i jačanje socijalne kohezije, važno je osnažiti

9 srpnja, 2021|

Državljani zemalja izvan EU-a bili su prekomjerno zastupljeni među sljedećim zanimanjima: Među čistačima i pomagačima zaposlenih državljana zemalja izvan EU-a bilo je 13,3%

2 srpnja, 2021|

Uz jačanje svih relevantnih institucionalnih kapaciteta, to podrazumijeva i aktivnije uključivanje izbjeglica i migranata u izradu strategija i akcijskih planova o njihovoj integraciji

2 srpnja, 2021|

U Europskoj uniji je prvoj polovici 2020. godine doneseno je 237.000 prvostupanjskih odluka, 8% manje nego u istom razdoblju 2019. godine. Pozitivno je

2 srpnja, 2021|

Za uspostavu uspješnijeg procesa integracije u Republici Hrvatskoj, važno je analizirati dosadašnje pouke i iskustva u tom procesu. Uspješna integracija i uključivanje migranata

2 srpnja, 2021|

34,2 milijuna stanovnika Europske unije rođeno je izvan EU-a, odnosno 7,7% stanovništva EU-a - taj broj je manji za Europsku uniju nego za

15 lipnja, 2021|

Većina izbjeglica iz Azije i Afrike ne dolazi u Europu već ostaje u susjednim državama. U 2019. godini bilo je 207.000 osoba koje

15 lipnja, 2021|

Uspjeh uključivanja osoba s migrantskom pozadinom u naše društvo u velikoj mjeri ovisi upravo o suzbijanju svakog oblika diskriminacije i poticanju ravnopravnosti kao

8 lipnja, 2021|

Izbjeglice, migranti i građani Europske unije migrantskog podrijetla često doživljavaju diskriminaciju i nejednakost u području obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene skrbi i stanovanja, a za

1 lipnja, 2021|

Državljana zemalja izvan EU-a bilo je relativno manje među drugim zanimanjima. Među nastavnicima zaposlenih državljana zemalja izvan EU-a bilo je samo 1,7% a

27 svibnja, 2021|

Hrvatska je jedna od država članica Europske unije koja nema veliko iskustvo s integracijom državljana trećih zemalja u svoje društvo. Imajući to u

19 svibnja, 2021|

Prema podacima UNHCR-a u svijetu je krajem 2019. godine bilo 26 milijuna izbjeglica i 45,7 milijuna interno raseljenih osoba. Od toga je u

14 svibnja, 2021|

Države članice Europske unije donijele su 2019. godine 541.000 prvostupanjsku odluku o azilu. Od toga je pozitivno riješeno 38% zahtjeva. - 109.000 osoba

5 svibnja, 2021|

Od 4. do 6. svibnja 2021.g održava se Socijalni summit u Portu na kojem će se razgovarati i o smanjivanju dječjeg siromaštva i

3 svibnja, 2021|

Hrvatska je od prosinca 2017. godine do kraja 2019. godine preselila 250 sirijskih izbjeglica iz Turske te namjerava preseliti dodatnih 100 sirijskih izbjeglica

29 travnja, 2021|

Komisija danas donosi prvu strategiju EU-a za dobrovoljni povratak i reintegraciju. Njome se dobrovoljan povratak i reintegracija promiču kao sastavni dio zajedničkog EU-ova

27 travnja, 2021|

Najveći broj izbjeglica u svijetu nalazi se u: U Libanonu je zbrinuto 13,4 svih svjetskih izbjeglica, odnosno njih 916.156 a broji stanovnika u

26 travnja, 2021|

Osobe migrantskoga podrijetla raznolika su skupina i često su izložene različitim oblicima predrasuda i diskriminacije po rodnoj, dobnoj, vjerskoj ili etničkoj osnovi.

2 travnja, 2021|

Integracija državljana trećih zemalja s odobrenom zaštitom kao i svih ostalih osoba s migracijskom pozadinom dvosmjeran je proces koji uz angažman zajednice domaćina podrazumijeva

10 ožujka, 2021|

Nakon prihvata, posebno je važno osigurati uključivanje djece u programe predškolskog i školskog obrazovanja, pohađanje tečajeva hrvatskoga jezika, upoznavanje sa zakonima i običajima Republike Hrvatske,

4 ožujka, 2021|

Uspješna integracija i uključivanje izbjeglica i migranata u domicilna društva počiva na jasnim smjernicama i praktičnim uputama za sve dionike koji su uključeni

4 ožujka, 2021|

Mjere premještanja i preseljenja koje predstavljaju zakonite putove dolaska trećih državljana u potrebi za međunarodnom zaštitom u države članice Europske unije usvojene su

4 ožujka, 2021|

Prema podacima Eurostata u Europskoj uniji je 1. siječnja 2019. godine živjelo 446,8 milijuna ljudi. Od toga je 20,9 milijuna državljana zemalja izvan